AKTUALNOŚCI

10.01.2023 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Postępowanie pn. „BUS DLA WTZ BYTÓW”
Nr ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00018170/01

link zamieszczenia ogłoszenia na portalu ezamowienia
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
"Natura, Kultura, Rekreacja, Weekend OzN w Kołobrzegu"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PRZEKAŻ SWÓJ 1% NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


PRZEKAŻ SWÓJ 1% NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
"Trening mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych 2

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


PRZEKAŻ SWÓJ 1% NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


SZCZEGÓŁY KLIKNIJ PLAKAT

PRZEKAŻ SWÓJ 1% NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
09.03.2021 – Trzecia rekrutacja do projektu „Akademia zatrudnienia 3”

W dniach 15 marca– 26 marca 2021. będzie prowadzona 3. rekrutacja do projektu „Akademia zatrudnienia 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły nt. rekrutacji w załączonych planach rekrutacji. Zachęcamy do udziału w szkoleniach i stażach w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

Plan 3 rekrutacji - format pdf

Plan 3 rekrutacji- format docx


02.02.2021r. OFERTA PRACY - INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PRACOWNI KULINARNEJ

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie poszukuje instruktora terapii zajęciowej do pracowni kulinarnej - szczegóły w załączniku.

Szczegóły dot. oferty pracy - instruktor terapii zajęciowej w pracowni kulinarnej
15.09.2020 r. – Rekrutacje uzupełniające do projektu „Akademia integracji” oraz „Akademia zatrudnienia 3”

Od 16 września 2020 r. do wyczerpania miejsc będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do projektu „Akademia zatrudnienia 3” i projektu „Akademia integracji” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły nt. rekrutacji w załączonych planach rekrutacji. Zachęcamy do udziału w szkoleniach i stażach w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

Plan uzupełniającej rekrutacji - format pdf

Plan uzupełniającej rekrutacji- format docx

Rekrutacja uzupełniająca - format pdf

Rekrutacja uzupełniająca- format docx
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy realizuje projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, którego organizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujący dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich. W ramach projektu otrzymaliśmy grant na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników WTZ, aby ułatwić pracę w okresie pandemii COVID-19.

25.08.2020 – Rekrutacje do projektu „Akademia integracji” oraz „Akademia zatrudnienia 3”

W dniach 31 sierpnia – 11 września 2020 r. będzie prowadzona 2. rekrutacja do projektu „Akademia zatrudnienia 3” i projektu „Akademia integracji” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły nt. rekrutacji w załączonych planach rekrutacji. Zachęcamy do udziału w szkoleniach i stażach w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

Akademia zatrudnienia 3 - plan rekrutacji - format pdf

Akademia zatrudnienia 3 - plan rekrutacji- format docx

Akademia integracji - plan rekrutacji - format pdf

Akademia integracji - plan rekrutacji- format docx


07.01.2020 – Rekrutacja do projektu „Akademia integracji”

W dniach 20 – 31 stycznia 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Akademia integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły nt. rekrutacji w załączonych planach rekrutacji. Zachęcamy do udziału w szkoleniach i stażach w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

Plan rekrutacji - format pdf

Plan rekrutacji- format docx
04.11.2019 – Rekrutacja do projektu „Akademia zatrudnienia 3”

W dniach 12-22 listopada 2019 r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Akademia zatrudnienia 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły nt. rekrutacji w załączonych planach rekrutacji. Zachęcamy do udziału w szkoleniach i stażach w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

Plan rekrutacji - format pdf

Plan rekrutacji- format docx
02.01.2019r. Informujemy, że z dniem 01.11.2019r. rozpoczęła się realizacja projektu „Akademia zatrudnienia 3”, którego Partnerem jest Stowarzyszenie „Jesteśmy”.

Celem projektu jest przez 30 m-cy podniesienie zdolności do zatrudnienia 145 osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w wyniku udziału w szkoleniach/kursach zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach przyuczających do zawodu. Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji osób bezrobotnych, mieszkające na terenie powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które mają co najmniej 30 lat. Co najmniej 80% uczestników projektu muszą stanowić osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe), osoby powyżej 50 roku życia, kobiety. Najważniejszymi efektami realizacji projektu będzie uzyskanie przez co najmniej 35% uczestników projektu kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego w stosunku do uczestników projektu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy co najmniej na poziomie 45% i dla pozostałych uczestników na poziomie co najmniej 60%. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto pragniemy również poinformować, że jako Partner projektu będziemy również uczestniczyć w realizacji projektu „Akademia integracji”. Celem projektu jest przez 24m-ce włączenie społeczne i powrót na rynek pracy 66 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mających miejsce zamieszkania na terenie gmin o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego z powiatów: bytowskiego, kościerskiego, słupskiego i chojnickiego przez podjęcie działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która ma ukończony 18 rok życia i jest osobą w wieku aktywności zawodowej zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie gmin o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia tj. gminy: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, gm. miejska Kościerzyna, Karsin, Liniewo, Nowa Karczma, gmina miejska i wiejska Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny, Kępice, Potęgowo, Dębnica Kaszubska oraz jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo. Najważniejszymi efektami realizacji projektu będzie uzyskanie przez min. 40% uczestników projektu kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego dla uczestników z niepełnosprawnościami na poziomie min. 12%, osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego dla uczestników bez niepełnosprawności na poziomie min. 25%, osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej mierzonego dla uczestników z niepełnosprawnościami na poziomie min. 34%, osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej mierzonego dla uczestników bez niepełnosprawności na poziomie min. 34%, zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o min. 17 osób, rozpoczęcie poszukiwania pracy przez 11 uczestników biernych zawodowo. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PRZEKAŻ SWÓJ 1% NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


SZCZEGÓŁY KLIKNIJ PLAKAT

PRZEKAŻ SWÓJ 1% NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Zapraszamy na nasz profil na facebook


FB stowarzyszenia jesteśmy

WSPIERAJ STOWARZYSZENIE JESTEŚMY PRZEZ PORTAL FANIMANI PODCZAS ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET


WSPIERAJ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

JAK TO DZIAŁA

WSPIERAJ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ