Działania Stowarzyszenia Jesteśmy w 2020 roku
Działania Stowarzyszenia Jesteśmy w 2017 roku
Działania Stowarzyszenia Jesteśmy w 2016 roku

Zapraszamy na nasz profil na facebook


FB stowarzyszenia jesteśmy


Turniej w warcabach stupolowych


W dniu 20 października 2015r. po raz szósty został zorganizowany Turniej warcabowy dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadlokalnym. W turnieju wzięło udział ok. 100 osób. Zawodnicy z niepełnosprawnością mogli podobnie jak osoby zdrowe, sprawdzić swoje możliwości, spełnić swoje marzenia i przeżyć emocje sportowe. Wspólne spotkanie i gra było dobrą lekcją integracji społecznej, która nauczyła jak radzić sobie ze swoimi słabościami. Środki na turniej warcabowy pozyskano z Gminy Bytów. Stowarzyszenie również sfinansowało turniej ze środków własnych.Rajd kaszubskimi szlakami


W dniach 28-30 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie "Jesteśmy" zorganizowało „Rajd Kaszubskimi Szlakami" w Rekowie dla osób niepełnosprawnych z gminy Bytów. Uczestnicy rajdu mogli przez parę dni zasmakować życia obozowego. Świetnie radzili sobie w terenie, chętnie uczestniczyli w grach i zabawach. Uczestnicy nauczyli się podstawy musztry, mieli okazję wchodzić na skrzynki ( przy asekuracji lin ), zagrać w "dwie flagi", postrzelać z wiatrówki, maskować się w terenie, rozkładać pałatki oraz wędrować urokliwymi szlakami turystycznymi. Przy okazji wędrówek weszli na najwyższe wniesienie tego terenu - Górę Siemierzycką. Wieczory spędzali przy ognisku śpiewając piosenki harcerskie, smażąc kiełbaski oraz podpłomyki. Wyjazd został sfinansowany ze środków pozyskanych z Gminy Bytów i środków własnych Stowarzyszenia.


Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej


Zorganizowany po raz dziewiąty Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej przez Stowarzyszenie „Jesteśmy” pn. „SUBKULTURY W WTZ” skierowany był do szerokiej grupy odbiorców. W uroczystości jak co roku udział wzięli: zaproszone placówki, dzieci z przedszkoli i szkół, zaproszeni goście oraz społeczność lokalna. W trakcie imprezy zaprezentowano i nagrodzono prace plastyczne nadesłane na konkurs pn. „DZIECI KWIATY”. Wręczono nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia, pozostali za swoje prace otrzymali dyplomy. Również odbył się pokaz technik terapeutycznych, które na co dzień są prowadzone w WTZ. Obchody Dnia Godności Osoby niepełnosprawnej zostały zorganizowane ze środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Bytowie, Gminy Bytów oraz środków własnych Stowarzyszenia.
Spotkanie ze sztuką


Stowarzyszenie w dniu 30.09.2015r. zorganizowało wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni dla 77 osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym. Wyjazd na spektakl teatralny pt. ,,Okno na parlament” pozwolił osobom niepełnosprawnym osobiście i na żywo przeżywać emocje związane z oglądaną sztuką. Osoby niepełnosprawne miały możliwość: uczestniczenia w życiu kulturalnym, doświadczyć przeżyć na żywo - terapia poprzez sztukę, wzbogacić poziom swojego życia i swojej wewnętrznej osobowości, doświadczyć przeżywania emocji, wrażliwości razem z bohaterami sztuki, pobudzić sferę poznawczą, swoją fantazję oraz wzbogacić słownictwo.. Wyjazd został pokryty ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i środków własnych Stowarzyszenia. Aktywną rehabilitację Ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i środków własnych Stowarzyszenia w miesiącach od sierpnia do listopada odbywały się w Bytowie i Słupsku zabiegi masażu klasycznego oraz zajęcia na basenach w Bytowie i Słupsku o zasięgu regionalnym. Trzydzieści osób nabyło nowych umiejętności związanych z bezpiecznym, swobodnym poruszaniu i przebywaniu w wodzie oraz nauką pływania. Natomiast zabiegi masażu o charakterze leczniczym, czy też relaksującym miały wpływ na ogólną poprawę stanu zdrowia.

Stowarzyszenie prowadzi Grupę Wsparcia dla osób niepełnosprawnych


W spotkaniach Grupy wsparcia brało osiem osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia odbywały się przez 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz. od 9oo do 13oo przez cały rok i obejmowały: cykliczne spotkania z zakresu rehabilitacji społecznej i terapii zajęciowej, zabiegi masażu, zajęcia kulinarne oraz terapię psychologiczną, aktywizację społeczną, udział w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach integracyjnych, kulturalnych, wyjazdowych itp. Dzięki tym zajęciom, beneficjenci wyposażeni zostali w nowe umiejętności społeczne i wiedzę zwiększającą motywację do samodzielnego działania. Działalność Grupy wsparcia została pokryta ze środków pozyskanych od Wojewody Pomorskiego w Gdańsku z Gminy Bytów oraz środków własnych Stowarzyszenia.
"Zdrowy styl życia poprzez profilaktykę i aktywną rehabilitację


Zadanie realizowane było w okresie od marca do listopada i składało się z trzech etapów: - pierwszy etap – edukacja zdrowotna połączona z wczesną profilaktyką, - drugi etap – zajęcia kulinarne pn.: „Uczymy się zdrowo odżywiać”, - trzeci etap – profilaktyka zdrowotna: zajęcia na basenie, masaż klasyczny i zajęcia z Nordic Walking. Realizacja zamierzonego działania wpłynęła na: zwiększenie wiedzy jak dbać o zdrowie własne i innych, zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej, hartowanie swojego organizmu, utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego życia, podniesienie świadomości w zakresie zasad prawidłowego żywienia, dobierania smacznych i zdrowych składników, nabycie nawyków i zasad zdrowego i smacznego sposobu przygotowania posiłków, zdobycie wiedzy na temat spożywania posiłków pełnowartościowych oraz sposobu ich przygotowania, wspieranie osób niepełnosprawnych w ich prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu, poprawę aktywności fizycznej poprzez udział w zajęciach na basenie, wszechstronny rozwój organizmu poprzez ruch w wodzie, zabiegi hydromasażu, jacuzzi, bicze wodne itp., poprawę psychofizycznego stanu osoby niepełnosprawnej poprzez zabiegi masażu, zajęcia z Nordic Walking. Zadanie zrealizowano ze środków otrzymanych z Gminy Bytów i środków własnych Stowarzyszenia.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Jesteśmy”
pragnę gorąco podziękować
za przekazanie na nasze ręce 1 % w 2014 roku.
Dzięki Państwa wsparciu możemy
jeszcze efektywniej wspierać działania na rzecz
osób niepełnosprawnych. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazaną nam pomoc i zaufanie.
Otrzymane środki wspomogły następujące inicjatwy:Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej


Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Jesteśmy” po raz ósmy pn. „MILITARIA W WTZ”. W uroczystości udział wzięli: zaproszeni goście, zaproszone placówki, dzieci z przedszkoli i szkół oraz społeczność lokalna. W trakcie imprezy odbył się pokaz technik terapeutycznych. Zaprezentowano i nagrodzono prace plastyczne nadesłane na konkurs pn. „Wojenko, wojenko…”. Wręczono nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia. Obchody Dnia godności Osoby niepełnosprawnej zostały zorganizowane ze środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Bytowie, Gminy Bytów oraz środków własnych Stowarzyszenia.
"Dzień Kupały" wyjazd jednodnowy do Szymbarku, gdzie osoby niepełnosprawne
poznawały wierzenia ludowe i historię Kaszub.
opp

-Impreza integracyjna z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.
opp
opp

-Wyjazdu osób niepełnosprawnych na wycieczkę do Chłapowa, połączony z plenerem malarskim.
opp
opp
opp

-Spotkanie ze sztuką - wyjazd na spektakl "Grease" do Teatru Muzycznego w Gdyni.
opp

-Prowadzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
opp

-Turniej Warcabowy osób z niepełnosprawnością.
opp
opp


Z wyrazami szacunku i wdzięczności,
Irena Kozłowska
Prezes Stowarzyszenie „Jesteśmy”