10.01.2023 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Postępowanie pn. „BUS DLA WTZ BYTÓW”
Nr ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00018170/01

link zamieszczenia ogłoszenia na portalu ezamowienia09.12.2015-WYNIKI PRZETARGU

Dowóz osób niepełnosprawnych na terapię -wyniki


25.11.2015-OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Dowóz osób niepełnosprawnych na terapię zajęciową do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie ul. Szarych Szeregów 13

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Biuletynowi Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015r. nr ogłoszenia: 173243 - 2015.
adres zamieszczenia w BZP
Dokumentacja i załączniki do przedmiotowego postępowania:


SWIZ-specyfikacja


Ogłoszenie nr173243-15


Oświadczenie do przetargu zał. nr 1 pdf

Oświadczenie do przetargu zał. nr 1 doc


Wykaz usług zał. nr 2 pdf

Wykaz usług zał. nr 2 doc


Wykaz pojazdów zał. nr 3 pdf

Wykaz pojazdów zał. nr 3 doc


Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach zał. nr 4 pdf

Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach zał. nr 4 doc


Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 5 pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 5 doc


Oświadczenie do SIWZ zał. nr 6 pdf

Oświadczenie do SIWZ zał. nr 6 doc


Zał. nr 7 do SIWZ pdf

Zał. nr 7 do SIWZ doc


Projekt umowy przewozu zał. nr 8 pdf

Projekt umowy przewozu zał. nr 8 doc
06.12.2013r.WYNIKI PRZETARGU
Dowóz osób niepełnosprawnych na terapię zajęciową do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie

Wyniki przetargu na dowóz uczestników WTZ na zajęcia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Dowóz osób niepełnosprawnych na terapię zajęciową do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Biuletynowi Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2013r. nr ogłoszenia: 484924 - 2013.
adres zamieszczenia w BZP
Dokumentacja i załączniki do przedmiotowego postępowania:


SWIZ


Ogłoszenie-nr484924-2013


Oświadczenie do przetargu zał. nr 1 pdf

Oświadczenie do przetargu zał. nr 1 doc


Wykaz usług zał. nr 2 pdf

Wykaz usług zał. nr 2 doc


Wykaz pojazdów zał. nr 3 pdf

Wykaz pojazdów zał. nr 3 doc


Wykaz osób zał. nr 4 pdf

Wykaz osób zał. nr 4 doc


Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 5 pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 5 doc


Oświadczenie do SIWZ zał. nr 6 pdf

Oświadczenie do SIWZ zał. nr 6 doc


Zał. nr 7 do SIWZ pdf

Zał. nr 7 do SIWZ doc


Projekt umowy przewozu zał. nr 8 pdf

Projekt umowy przewozu zał. nr 8 doc