ZARZĄD STOWARZYSZENIA "Jesteśmy" w BYTOWIE

 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia: Marta Borzyszkowska

Za-ca prezesa: Małgorzata Dutkiewicz

Sekretarz: Joanna Pilipczuk

Skarbnik: Renata Domeracka